15.09.2020

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 4/2020/AS/Ł z dnia 04.09.2020 dotyczące wyboru Pośrednika pracy:

Pracownia Rozwoju Zawodowego Jolanta Jankowska, ul. Konopnickiej 9, 95-040 Koluszki

 


15.09.2020

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 3/2020/AS/Ł z dnia 04.09.2020 dotyczące wyboru Psychologa:

Nina Georgiew-Brzezińska, Boginia.

 


 

04.09.2020

Zapytanie ofertowe 4/2020/AS/Ł

Data dodania: 04.09.2020

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
InBIT Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, piętro 4, pok. 414
do dnia 14.09.2020 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data wpływu)
z dopiskiem: Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 4/2020/AS/Ł


 

04.09.2020

Zapytanie ofertowe 3/2020/AS/Ł

Data dodania: 04.09.2020

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
InBIT Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, piętro 4, pok. 414
do dnia 14.09.2020 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data wpływu)
z dopiskiem: Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 3/2020/AS/Ł


 

30.07.2019

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 3/2019/AS/Ł z dnia 18.07.2019 dotyczące realizacji szkoleń zawodowych.

Wybrany wykonawca: 

1. ACT-Consulting Krzysztof Zaleśny, ul. Piaskowa 7, 95-070 Aleksandrów Łódzki


18.07.2019

Zapytanie ofertowe 3/2019/AS/Ł

Data dodania: 18.07.2019

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
InBIT Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, piętro 4, pok. 414
do dnia 25.07.2019 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data wpływu)
z dopiskiem: Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 3/2019/AS/Ł


10.07.2019

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 2/2019/AS/Ł z dnia 27.06.2019 dotyczące wyboru Pośrednika pracy:

1. Pracownia Rozwoju Zawodowego Jolanta Jankowska, ul. Konopnickiej 9, 95-040 Koluszki

2. KWALIFIKACJE INTELIGENTNY ROZWÓJ, szkolenia i doradztwo Arkadiusz Bajda, ul. Jagiełły 1/15, 99-300 Kutno

3. UniPRomotion Magdalena Kosobucka, ul. Słoneczna 3, 72-344 Śliwin


27.06.2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/AS/Ł dotyczące wyboru Pośrednika pracy

Data dodania: 27.06.2019

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
InBIT Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, piętro 4, pok. 414
do dnia 04.07.2019 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data wpływu) z dopiskiem: Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 2/2019/AS/Ł


09.04.2019

Wyniki zapytania oferowego 1/2019/AS/Ł z dnia 29.03.2019.

Dnia 09.04.2019 zostali wybrani Wykonawcy części uslugi dot. psychologa w celu realizacji:

1. Wsparcia podczas wypracowania Indywidulanych Planów Aktywizacji Społczeno - Zawodowych.

2. Przeprowadzenia Indywidulanych Treningów Kompetencji Społczenych.

Zostali wybrani następujacy Wykonawcy:

1. CENTER Centrum Edukacji i Rozwoju Krystian Rubacha.

2. Pracownika Rozwoju Osobistego Magdalena Olszewska. 

3. Jolanta Brzezińska - Lauk.


01.04.2019

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 1R/2019/AS/Ł dotyczące wyboru DORADCY ZAWODWEGO w celu wypracowania  Indywidualnych Planów Aktywizacji Społeczno – Zawodowych.

Pobierz:

29.03.2019

Zapytanie ofertowe 1/2019/AS/Ł

Data dodania: 29.03.2019

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
InBIT Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, piętro 4, pok. 414
do dnia 05.04.2019 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data wpływu)
z dopiskiem: Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 1/2019/AS/Ł