Zapraszamy do udziału w projekcie:

   Aktywni i samodzielni

  InBIT Sp. z o.o. – oddział w Łodzi zaprasza do udziału w Projekcie:

Aktywni i samodzielni

  Formy wsparcia w ramach Projektu:

  - Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  - Indywidualne wsparcia psychologiczne
  - Trening rozwoju interpersonalnego
  - Poradnictwo prawne
  - Szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie do potrzeb
  - 3 miesięczne staże zawodowe
  - Pośrednictwo pracy

  Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających łącznie poniższe kryteria:

- wiek 18-64
- pozostające bez zatrudnienia
- zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
- posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności (50% osób)

 
Rekrutacja:


  I edycja: I.2019 - III.2019

II edycja:  XII.2019 - II.2020

Ze względu na epidemię Covid-19 rekrutacja przedłużona do 30.08.2020 r.

Nasza lokalizacja